{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Story.11 
〈書中自有顏如玉〉

 

一回夢魂縈,幾度墨蹤聞,

君子懷玉潤朝暮,紅顏有情馥岫筆。

如問青衫何處覓?

卻道展卷皆為君。

 

且以茗煙暖筆,以天青潤墨,

頃一生韶華,書窗外碧竹舊夢。

夢中公子如玉,終將環佩叮噹,

翩然來赴,那前世許下的誓約。

 

Photographed / Visual │ fanzi 

Photographed Planning│Wu Ting Yi

Mode & Written by Yunju

Copyright│瓊璽

MAKE UP ARTIST │ AnnLin 榮笑

Accessory DesignThoomiosing 土母生、May

 

 

〈書中自有顏如玉〉限定包裝

跳脫現實,開箱成為閨閣才女

凡訂單內有顏如玉新品

則會以限定包裝出貨

金額滿 NT.2500 另贈 金屬花箋

-9/26限定包裝現已全數贈送完畢-

〈書中自有顏如玉〉原創飾品

土母生Thoomiosing聯名 & 女主角原創